četrtek, 02. februar 2012

Rod: Quercus L. - hrast

Listopadna ali vednozelena drevesa, redkeje grmi. Listi so pernato deljeni ali enostavni, kratkopecljati in premenjalni. Moški cvetovi so v visečih mačicah, ženski pa posamez ali po 2 skupaj ali po več v kratkih klasih. Moški cvetovi so preprosto zgrajeni, sestavljeni iz 4 do 9 lističev cvetnega odevala in 2 do 15 prašnikov. Ženski cvetovi so sestavljeni iz 6 (3 do 9) lističev cvetnega odevala in iz plodnice s 3 ali 4 brazdami ter 6 semenskimi zasnovami, od katerih se razvije v seme 1 sama. Plodovi so oreški (želod), ki jih na spodnji strani obdaja skledica, obrasla z luskastimi ali jezičastimi izrastki. Zaradi čreslovin so neužitni, primerni pa za krmljenje svinj. Koreninski sistem hrastov se razvija z glavno (srčno) korenino in močnimi ter globokimi stranskimi koreninami. K hrastom spada približno 450 vrst. Pri nas jih raste sedem.

Ni komentarjev:

Objavite komentar