četrtek, 02. februar 2012

Corylus avelIana L.- navadna leska

Razširjena je po vsej Evropi in severozahodni Afriki. Sega do 1600 m nadmorske višine.

Je do 5 m visok grm ali do 10 m visoko drevo, debelo do 20 cm. Listi so do 10 cm dolgi in skoraj ravno toliko široki, z dvakrat ostro napiljenim listnim robom. Cveti pred olistanjem februarja ali marca in je v tem pogledu med najzgodnejšimi vrstami. Plodovi dozorijo septembra in takoj odpadejo.

Leska je široko razširjena v hrastovih in bukovih gozdovih. Raste predvsem na svežih, globokih in rodovitnih tleh. V ekološkem pogledu je pomembna v sestavi gozdnih robov in kot pionirska vrsta pri zaraščanju opuščenih kmetijskih površin. S steljo ugodno vpliva na tla. Plodovi so kot hrana znani že iz bronaste dobe. Vsebujejo do 50% maščob. Les uporabljajo v domači obrti (grablje, koši). V vrtnarstvu gojijo številne sorte zaradi lešnikov in okrasa.

Ni komentarjev:

Objavite komentar