sreda, 08. februar 2012

Quercus pubescens Willd. (Quercus lanuginosa ThuiiI.)- puhasti hrast, puhavec

Srednje- in južnoevropska vrsta, sega preko Male Azije in Krima do Kavkaza. Zraste do 20 m visoko in do 2 m v debelino. Poganjki, popki in spodnja stran listov so puhasti. Listi so podobni dobovim, vendar manjši in bolj usnjati. Je kserotermofilna in heliofilna vrsta. Uspe­va na plitvih, suhih rastiščih submediteranskega, deloma tudi evmediteranskega in celinskega (gozd Dundo na polotoku Kampor na Rabu), večinoma so močno degradirani do stopnje ma­kije, grmišč (gariga) ali kamenišč. Les črnike je zelo trd, težak in obstojen.

Ni komentarjev:

Objavite komentar