torek, 10. januar 2012

Acer tataricum L.- tatarski javor

Raste v Jugovzhodni Evropi (Hrvaška, Srbija, Madžarska, Turčija in Južna Rusija do Urala). V Sloveniji ga dobimo samo na Kočevskem. To je grm ali do 8 m visoko drevo z enostavnimi ali nakazano krpatimi listi. Listni robovi so dvakrat nepravilno nazobčani. Plodni perutki sta nekoliko bolj razmaknjeni kot pri trikrpem javorju. Tatarski javor je značilen za sveža hrastova rastišča, kjer rastejo dob in veliki jesen ali graden in gaber, sladun in cer ipd. Primeren je za mestne parke, ker dobro prenaša onesnažen zrak.

Ni komentarjev:

Objavite komentar