torek, 10. januar 2012

Acer campestre L.- poljski javor, maklen

Raste v Evropi (razen v Skandinaviji, Finski in Grčiji), v Mali Aziji, na Kavkazu in v severni Afriki. Zraste do 20 m visoko in do 0,8 m v debelino. V neugodnih razmerah se razvije kot grm. Koreninski sistem je razmeroma globok in razvejen. Skorja je sivorjava in že pri mladih osebkih drobno vzdolžno in prečno razpokana. Poganjki so svetlorjavi, tanki, v nekaterih primerih imajo bolj ali manj izrazita plutovinasta rebra. Popki so drobni, listi majhni, 4 do 7 cm dolgi, s 3 velikimi listnimi krpami in 2 manjšimi pri dnu. Poljski javor cveti med olistanjern. Plodovi imajo perutki pod kotom 180°.

Poljski javor je nižinska vrsta; pogost je torej v hrastovih gozdovih, zlasti na naplavinskem svetu v združbi doba in ostroplodnega jesena, nadalje v gozdovih gradna in gabra ter sladuna in cera. Razmeroma dobro prenaša senco, mraz in sušo. Na splošno je bolj toploljuben kot gorski in ostrolistni javor. Na kamnitih, suhih in revnih rastiščih se razvije kot grm. Zaradi dobre obnovitvene sposobnosti se razvije tudi iz štora. Les je po kakovosti podoben lesu ostalih javorjev in se lahko uporablja v iste namene. Poljski javor je primeren tudi za žive meje, med cvetenjem pa daje dobro pašo čebelam.

Ni komentarjev:

Objavite komentar