torek, 10. januar 2012

Acer monspessulanum L. - trikrpi javor, štiljevina

Raste na širšem območju Sredozemlja od Španije do Irana, v južni Evropi in v severozahodni Afriki. Raste kot grm ali do 10m visoko drevo z okroglo in gosto krošnjo. Koreninski sistem se prilagaja tudi zelo plitvim tlom in se razrašča v skalne razpoke. Skorja je sivkastorjava, najprej gladka, kasneje drobno razpokana. Listi so majhni, do 4 cm dolgi in do 7 cm roki ter izrazito trikrpi. Plodovi imajo perutki pod ostrim kotom, tako da se notranja robova prekrivata.

Trikrpi javor je ksero-, termo- in kalcifilna vrsta, značilna predvsem za mediteranske in submediteranske gozdove ter grmišča. Raste tudi celinskem območju na južnih, legah. Na kraških submediteranskih rastiščih je pomembna vrsta, skupaj s puhastim kraškim gabrom in malim jesenom. Trikrpi javor uporabljajo za žive meje, les pa v domači obrti.

Ni komentarjev:

Objavite komentar